Ekonomisk rådgivning

Att driva företag innebär att man ständigt måste vara påläst och uppdaterad inom frågor som gäller både juridik och skatter.

Kvalificerad rådgivning helt utifrån ditt företags behov

Professionell rådgivning och konsultationer är för många entreprenörer och företagare en absolut nödvändighet och här kan Value Accounting fylla en viktig funktion och skapa mervärde för Ert företag.

Vi kan internt samt tillsammans med samarbetspartners i vårt kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden såsom:

  • Redovisningsfrågor
  • Skattefrågor
  • Inkomstdeklarationer
  • Ekonomiska analyser
  • Biträde vid myndighetskontakter
  • Ekonomistyrning, budget och likviditetsplanering
  • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
Ekonomisk Rådgivning
Image link

Analys och rapporter

Vi hjälper Er med analyser av Ert företag såsom nyckeltal, kassaflödesanalyser, swot-analyser.

Rapport och analys är ett utmärkt komplement för Dig som redan är kund hos oss inom redovisning. Du får Din egen ekonomichef som analyserar Ditt företags utveckling och löpande skapar beslutsunderlag för företaget.

Vi kan bistå med budgetuppföljning, likviditetsprognoser, kassaflödesanalys, nyckeltal och löpande analys av bolagets utveckling. Vi kan även bistå bolaget vid lednings- och/eller styrelsemöten med relevanta finansiella rapporter.

Syftet med dessa rapporter är att ledning och styrelse skall ha pålitliga underlag för att fatta strategiska och taktiska beslut utifrån.

För att anlita ovan tjänst krävs att vi redan hanterar Er bokföring, detta för att säkerställa att vi har pålitlig och korrekt information gällande företaget. Dessa rapporter hanteras av en auktoriserad redovisningskonsult som är insatt i Ditt företags affärsidé, organisation och verksamhet.

Kontinuerlig rapportering

Rapporterna levereras löpande till bolaget enligt fastställda och överenskomna intervaller. Ni får en egen ekonomichef som Ni endast anlitar på timbasis vid löpande möten eller vid behov.

Följ din utveckling
Du kan enkelt följa kostnader från kvittot till bokföringen.
Ladda ner dina rapporter
Självklart kan du ladda ner rapporterna direkt i webbläsaren.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Snabb rapportering
55%
Traditionell rapportering

95%
Online rapportering

Vi har erfarenheten och de rätta rutinerna

Premium Services
Vi sätter ditt företag i första rummet.
Snabbt och alltid i tid
Vi tar helhetsgreppet och ser till att hålla tiden.
Transparens så klart
Ni får löpande information under arbetets gång.