Värdegrund

Value Accounting ABs värdegrunder är en stor del utav vilka vi är och vad vi står för, därav bolagsnamnet ”Value Accounting”.

Vår affärsidé är att vara en serviceminded och modern redovisningsbyrå med ett kvalitetstänk som skall genomsyra hela byrån i kombination med ett hög integritet skall bistå och hjälp små och medelstora företag i Sverige.

Vår värdegrund och ”values” är en viktig del utav företaget och vår kultur och som är idag.

Integritet

Vi värnar alltid högt om våra klienters integritet och säkerhet och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Hos oss på Value Accounting skall du alltid känna dig trygg. Detta kan ta sig formen utav hur vi arbetar väldigt seriöst med säkerhet och dokumentation i våra uppdrag.
Värdegrunden integritet innebär även för oss utöver ovan att vi alltid arbetar självständigt utan yttre påverkan och kommer alltid arbeta för att säkerställa en leverans utav kvalitet i vårt arbete samt att våra kunder således följer alla lagar och regler inom berörda områden.

Service

Tillsammans tittar vi över vilka områden som du behöver hjälp med och tar fram och anpassar våra tjänster som underlättar ditt företagande. Vi finner en skräddarsydd lösning som passar dig och ditt företag där standardbehovet inte räcker till. Vi kan vara väldigt digitala i våra lösningar mot våra klienter men vi har alltid i åtanke att det är du som kund som alltid skall avgöra hur digitalt du och ditt bolag önskar arbeta.

Kvalité

Vi har prioriterat mervärde för våra kunder under alla år genom att säkerställa en hög kvalité i redovisningen. Vi använder en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik som tillsammans med bokföringsrapporterna och våra goda råd höjer vara kunders effektivitet och lönsamhet.

Om Du väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan Du känna Dig trygg. Auktorisation borgar för kvalitet, kompetens och erfarenhet. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att de utförda tjänsterna håller hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

Vårt främsta värde är din trygghet.

Helheltssyn

Här ryms hela företagets ekonomi och mycket mer. Vi är en modern redovisningsbyrå i Stockholm men har klienter i hela landet som hjälper små och medelstora företag med en effektiv och modern redovisning alltifrån den löpande bokföringen till bokslut och löner. Vår kompetens gör att vi kan ta ett helhetsgrepp kring din redovisning eller delar av den som exempelvis specifika bokföringstjänster.

Vi levererar inte enbart bokföring utan har även förståelse för affärer och hur det är att driva bolag.

Personlighet

Vi har alltid fokus på ett professionellt men ändå personligt bemötande. Vi är en liten och personlig redovisningsbyrå med hög servicenivå i Stockholm med omnejd.

Value Accounting – Vi värdesätter dig och ditt företag!