Inkomstdeklaration

Vi hjälper till att upprätta deklarationer för både juridiska och fysiska personer.

Vi håller kollen åt dig

Vi säkerställer också att deklarationen innehåller alla nödvändiga uppgifter. I samband med deklarationen räknar vi ut Din eller företagets slutliga skatt och ger råd om eventuell kompletteringsinbetalning.

För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) är det räkenskapsåret som styr när företagets deklaration ska lämnas samt om den lämnas in via papper eller elektroniskt.

Deklarationstidpunkterna påverkar även när kvarskatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer.

Vi hjälper dig naturligtvis med att se till att den inkommer i tid och att du betalar rätt skatt.

Inkomstdeklaration Value Accounting

Vi har erfarenheten och de rätta rutinerna

Premium Services
Vi sätter ditt företag i första rummet.
Snabbt och alltid i tid
Vi tar helhetsgreppet och ser till att hålla tiden.
Transparens så klart
Ni får löpande information under arbetets gång.