Löneadministration

Lämna ut lönearbetet externt för en snabb och effektivt hantering av löner samt för att förhindra insyn.

Snabb och effektivt hantering när det är dags

Tillsammans kommer vi överens om en effektiv ansvarsfördelning. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar för ert företag.

Vi kan ta hand om hela er löneadministration. Vi skickar ut lönespecifikationer till varje anställd och kan även sköta utbetalningarna.

Vi följer de lagstadgade reglerna och era eventuella kollektivavtal.

Vi tar fram underlagen till månatliga skattedeklarationer som även kontrolleras och stäms av med bokföringen innan dessa skall deklareras.

Löneadministration Value Accounting

Vi har erfarenheten och de rätta rutinerna

Premium Services
Vi sätter ditt företag i första rummet.
Snabbt och alltid i tid
Vi tar helhetsgreppet och ser till att hålla tiden.
Transparens så klart
Ni får löpande information under arbetets gång.