Företagsvärderingar

Hur får du en korrekt värdering på ditt företag?

Faktorerna som påverkar företagsvärdet är många och skiftar beroende på bransch. Det kan vara svårt att veta vilka av dessa som är viktigast för din verksamhet. Därför är det viktigt att du tar hjälp av en professionell värderingsman som kan ge dig en objektiv värdering av ditt företag.

Värdera företag med Value Accounting

Vi åtar oss att utföra företagsvärderingar på uppdrag av bland annat ägare eller säljare vid en överlåtelse, samt åt dig som vill köpa ett företag.

Hos oss får du också hjälp med värdering av företag vid utlösen av kompanjon, delägare eller syskon ur ett bolag, samt vid arvsskiften. Vidare hjälper vi till att värdera företag vid en utökning av ägarkrets samt riktade emissioner. Vårt uppdrag innefattar även företagsvärdering vid finansierings- eller kreditförhandlingar.

Hur går det till?

Vi belyser styrkor och svagheter och väger samman med balans- och resultatanalyser av företagets ekonomi. Analysen innefattar konkurrensjämförelse i relation till aktuellt marknadsläge.

Vi levererar sedan ett underlag för vidare resonemang kring verksamhetens ekonomiska ställning.

Vill du veta mer om tjänsten eller har du frågor ? Kontakta oss på telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär.

Företagsvärderingar
Hur värderar man ett företag?

Hur värderar man ett företag?

Att värdera ett företag är en viktig process som inte bör tas lättvindigt. Det finns många faktorer som spelar in i en korrekt värdering och det är viktigt att göra det rätt.

Substansvärdering

Här värderas tillgångarna i bolaget. Vanligen är det materiella tillgångar såsom lager och inventarier. Det kan även vara immateriella tillgångar såsom varumärke och kundlista. Substansvärdering säkerställer att du får rätt värdering för ditt företag.

Avkastningsvärdering

Här tittar man på den framtida inkomstström som företaget genererar och tillämpar en multiplikator på den för att få fram ett slutvärde. Den används ofta för större företag, eftersom den tar hänsyn till faktorer som framtida intäkter och driftskostnader. Därför använder man avkastningsvärdering.

Bokfört värde

Detta är helt enkelt det totala värdet av ett företags skulder subtraherat från dess tillgångar. Det används inte ofta som en fristående metod för att värdera företag, men kan vara till hjälp som en del av en mer omfattande bedömning.

Vi har erfarenheten och de rätta rutinerna

Premium Services
Vi sätter ditt företag i första rummet.
Snabbt och alltid i tid
Vi tar helhetsgreppet och ser till att hålla tiden.
Transparens så klart
Ni får löpande information under arbetets gång.