Löpande bokföring

Vi hanterar hela din löpande ekonomi på ett effektivt sätt i moderna system. Vi kan utföra de flesta processerna helt digitalt eller så digitalt som du själv önskar.

Leverantörsfakturor, kundfakturering, kvittonhantering och momsredovisning

Löpande bokföring
Vi genomför löpande bokföring i enlighet med gällande lagar och regler. Allt material skannas in i våra onlinesystem utav kund, byrå eller tredje part. Vi kan bistå med allt kring den löpande bokföringen såsom hanteringen av leverantörsfakturor upprättande av kundfakturor, hantering och bokföring av kvitton samt företagets momsredovisning.
Onlinebaserade lösningar
Vi jobbar uteslutande i våra onlinebaserade lösningar för ett närmare integrerat arbete med våra kunder. Vilket ger våra kunder tillgång till allt material i realtid via webben såsom rapporter, kundfakturor, leverantörsfakturor och övriga skannade underlag. Vi upprättar alltid månadsbokslut med avstämningar av samtliga balanskonton hos alla våra kunder. Detta för att skapa kontinuerligt pålitliga siffror i realtid. För att effektivisera flöden och minimera administration för kunderna kan vi även sköta bolagets betalningsfunktion och hantera in- och utgående betalningsflöden.
Image link
Image link

Onlinerapportering och tillgång

Onlinebaserade lösningar
Företagsledare har alltid tillgång till sitt bolags siffror i realtid via vår onlinelösning. Där kan de själva när de så önskar ta del av resultatrapporter, balansrapporter, likviditetsrapporter, kundregister, status på in- och utbetalningar samt givetvis titta på samtliga skannade underlag. 

Genom våra olika onlinetillgångar kan vi effektivisera flödet av fakturor, bokföring m.m. Företaget kan själva fakturera i vårt system vilket leder till automatisk bokföring som i sin tur minimerar onödig nedlagd tid på bokföring och administration. Genom kopplingar via bankgirocentralen har vi möjlighet att dagligen ha kontroll på bolagets in- och utbetalningar och även där minimera nedlagd tid för redovisningskonsulten samt minska risken för felaktigheter.

Vi har erfarenheten och de rätta rutinerna

Premium Services
Vi sätter ditt företag i första rummet.
Snabbt och alltid i tid
Vi tar helhetsgreppet och ser till att hålla tiden.
Transparens så klart
Ni får löpande information under arbetets gång.