Avskaffat krav bevarande av räkenskapsinformation i original

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort.

Det innebär att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Förslaget medför tidsmässiga och ekonomiska besparingar för många företag, framför allt eftersom de slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Related Posts